Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia

7.1 | Gửi em, cô thanh niên xung phong (1968) – Phạm Tiến Duật

SGK

Anh đã tìm em, rất lâu, rất lâu
Cô gái ở Thạch Kim Thạch Nhọn
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách giấy mở tung trắng cả rừng chiều
[…]
Chuyện kể từ nỗi nhớ sâu xa
Thương em, thương em, thương em biết mấy.

(trích) Đọc tiếp “7.1 | Gửi em, cô thanh niên xung phong (1968) – Phạm Tiến Duật”

7.1 | Tiếng gà trưa (1965) – Xuân Quỳnh

Hoa dọc chiến hào – 1968

Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục… cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ
Đọc tiếp “7.1 | Tiếng gà trưa (1965) – Xuân Quỳnh”

7.1 | Một tuổi thơ văn – Nguyên Hồng

SGK

Đêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặn trông sao sao mờ…

Cảnh minh hoạ trong có bóng một người đội khăn, mặc áo dài, chắp tay sau lưng, quay mặt trông trời lấp lánh sao, bên cái cầu rửa ở bờ ao tối mờ mờ.
Đọc tiếp “7.1 | Một tuổi thơ văn – Nguyên Hồng”

7.1 | Kẹo mầm – Băng Sơn

SGK

Mỗi sáng mẹ tôi gỡ tóc bằng cái lược thưa gỗ vàng vàng, thế nào rồi cũng có ít tóc rối. Mẹ vo vo giắt nó lên đòn tay chỗ mái hiên nhà. Rồi chị tôi cũng làm thế, bắt chước mẹ cũng gỡ tóc, vo vo giắt mái tóc rối lên chỗ ấy.

Thỉnh thoảng trên đường làng có bà cụ rao to: “Ai tóc rối đổi kẹo không?”. Một bên thúng là mảnh chai vỡ đồng nát, lông vịt, tóc rối,… còn bên kia chỉ có cái niêu đất, đúng hơn là một cái ang, cái liễn đựng một thứ kẹo mà bất cứ một đứa trẻ nào cũng phải mê. Đọc tiếp “7.1 | Kẹo mầm – Băng Sơn”